Hyfforddiant a Chyflogaeth

Mae Ieuan Davies ein Swyddog Hyfforddiant a Chyflogaeth yn gallu cefnogi tenantiaid gyda'r isod


Logo_Camau_i_Gyflogaeth_bach-01-01

  • Cynnig cymorth a syniadau i gwblhau cais am grant ‘Camau i Gyflogaeth’.
  • Cefnogaeth gyda paratoad am gyfweliad swydd.
  • Mynegbyst tuag at wybodaeth gan ddarparwyr ynglŷn a cymorth ychwanegol 1-1 pwrpasol e.e Gyrfa Cymru,Grwp Llandrillo Menai.
  • Delio ac ymateb gyda ymholiadau ynglŷn â cynlluniau cyflogaeth a hyfforddiant llywodraethol.

Cysylltwch â Ieuan Davies am fwy o wybodaeth ar 0300 111 2122


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy