Canolfan Fenter Congl Meinciau

Canolfan sydd yn hybu sylfaen i fusnesau lleol trwy arweiniad a chymorth


llun-cg

  • Adeilad sydd yn cynnwys 12 swyddfa a 2 weithdy ar gyfer busnesau lleol i’w rentu.
  • Mae caffi wedi ei leoli tu fewn i’r adeilad sydd yn agored i’r cyhoedd a thenantiaid y ganolfan, yn cynnig bwyd lleol a Chymreig.
  • Rydym yn cynnal cyrsiau amrywiol yn ein hystafelloedd cyfarfod.
  • Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi
  • Cyfleusterau desg boeth sydd yn galluogi unigolion gweithio o’r Ganolfan yn ddyddiol.
  • Mae’r ganolfan yn gweithio’n gyfagos gyda’r HWB Menter wrth gynnig cymorth busnes i fusnesau lleol ac i rai sydd eisiau dechrau busnes.

Am fwy o fanylion am beth sydd i’w gynnig yn Congl Meinciau cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Ffôn: 01758 770000

E-bost: post@conglmeinciau.org.uk

Gwefan: http://conglmeinciau.org.uk/


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy