Eich Cymuned


Eich Cymuned

Hwyluswyr Tai Gwledig
Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol…

Taclo Digartrefedd
Digartrefedd yw’r ffurf fwyaf eithafol o allgau cymdeithasol, a gall gael…

Prosiect Bus Stop
Mae Bus Stop yn brosiect datblygu cymunedol symudol.

Canolfan Fenter Congl Meinciau
Rhan o brosiect “Tai, iaith, gwaith”, mae’r ganolfan ar safle wrth ymyl…

Canllaw
Cymorth i fyw yn annibynnol.

Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Gorwel
Mae Gorwel yn darparu ystod o wasanaethau cymorth i bobl hŷn, pobl sy'n cael…

HWB Dinbych
Canolfan sydd yn cynnig cyfleoedd addysg a gwaith yn Ninbych.

Grantiau Cymunedol
Rydym hefo dau gynllun grant hyd at £500 yr un, sef ein Grant Cymunedol a’r…

Y Shed
Mae hen adeilad rheilffordd yng Ngallt Melyd ger Prestatyn yn cael ei adfywio…


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy