Eich Cymuned


Eich Cymuned

Hwyluswyr Tai Gwledig
Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol…

Taclo Digartrefedd
Digartrefedd yw’r ffurf fwyaf eithafol o allgau cymdeithasol, a gall gael…

Prosiect Bus Stop
Mae Bus Stop yn brosiect datblygu cymunedol symudol.

Canolfan Fenter Congl Meinciau
Rhan o brosiect “Tai, iaith, gwaith”, mae’r ganolfan ar safle wrth ymyl…

Canllaw
Cymorth i fyw yn annibynnol.

Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

HWB Dinbych
Canolfan sydd yn cynnig cyfleoedd addysg a gwaith yn Ninbych.

Grant Cymunedol
Cynllun grant hyd at £500 sydd ar gael i grwpiau o fewn ardal weithredol Grŵp…


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy