Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr da, sy’n saff ac yn ddiogel, mewn cymunedau braf.


timthumb

Newidiadau i’n Gwasanaeth Trwsio 24.03.2020Yn dilyn canllawiau gan y Llywodraeth, dim ond gwaith cynnal a chadw argyfwng y byddwn yn cwblhau ar hyn o bryd. Mae galwad argyfwng yn cael ei gategoreiddio fel rhywbeth sy’n achosi risg i fywyd, iechyd neu’r eiddo. Darllenwch mwy yma

I wneud cais am waith trwsio gallwch:

  • Gwblhau’r ffurflen ymholi
  • Ffonio’r Tîm Gwasanaeth Cwsmer,
  • Cyswllt Cynefin ar 0300 111 2122
  • Ysgrifennu at y Tîm yn eich swyddfa leol

Penygroes - Ty Silyn, Penygroes, Caernarfon LL54 6LY

Dinbych – 54 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BW

Bala – Uned 8 Gweithdai Penllyn, Y Bala, LL23 7SP

Llangefni – 33-35 Stryd Fawr, Llangefni, LL77 7NA

  • Galw heibio’r swyddfa agosaf,nodwch mae ymweliadau â‘r swyddfeydd Y Bala a Llangefni drwy apwyntiadau yn unig
  • E-bostio post@grwpcynefin.org
  • Dychwelyd eich ffurflen foddhad

Gwasanaeth Argyfwng

Mae’r Gymdeithas yn cynnal gwasanaeth trwsio argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol h.y. rhwng 5pm a 8.30am ac hefyd ar benwythnosau a Gwyliau Banc. Gallwch gysylltu â‘r gwasanaeth ar-alwad trwy ffonio 0300 111 2122.

Yswiriant

Cyfrifoldeb y tenant yw sicrhau fod ganddynt yswiriant cynnwys (contents insurance) eu hunain. Yswirio’r ‘adeilad’ (buildings insurance) yn unig fydd Grŵp Cynefin.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy