Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr da, sy’n saff ac yn ddiogel, mewn cymunedau braf.


timthumb

I wneud cais am waith trwsio gallwch:

  • Gwblhau’r ffurflen ymholi
  • Ffonio’r Tîm Gwasanaeth Cwsmer ar 0300 111 2122
  • Ysgrifennu at y Tîm yn eich swyddfa leol

Penygroes - Ty Silyn, Penygroes, Caernarfon LL54 6LY

Dinbych – 54 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BW

Bala – Uned 8 Gweithdai Penllyn, Y Bala, LL23 7SP

Llangefni – 33-35 Stryd Fawr, Llangefni, LL77 7NA

  • Galw heibio’r swyddfa agosaf
  • E-bostio post@grwpcynefin.org

Gwasanaeth Argyfwng

Mae’r Gymdeithas yn cynnal gwasanaeth trwsio argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol h.y. rhwng 5pm a 9am ac hefyd ar benwythnosau a Gwyliau Banc. Gallwch gysylltu â‘r gwasanaeth ar-alwad trwy ffonio 0300 111 2122.

Yswiriant

Cyfrifoldeb y tenant yw sicrhau fod ganddynt yswiriant cynnwys (contents insurance) eu hunain. Yswirio’r ‘adeilad’ (buildings insurance) yn unig fydd Grŵp Cynefin.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy