Lle fedra i ddefnyddio’r rhyngrwyd?


KFP_0122

Mae gan lawer o bobl wasanaeth rhyngrwyd yn eu cartref yn awr, ond mae llu o rai eraill na allant fynd ar-lein o gyfforddusrwydd eu cartref.

Rydym ni am i’n gwasanaethau ar-lein fod yn hygyrch i
bawb, felly mae digonedd o leoedd i chi fynd iddynt i gael cysylltiad rhyngrwyd am ddim. Hyd yn oed os ydych chi ar-lein gartref eich hun efallai eich bod chi’n gwybod am rywun nad ydynt? Er bod llawer o bobl hŷn yn defnyddio’r we erbyn hyn, mae’r garfan dros 65 oed yn llai tebygol o fod â chyfrifiadur gartref. A oes gennych chi ffrind neu berthynas hŷn a fyddai wrth eu bodd yn defnyddio’r rhyngrwyd?

Dyma lle i fynd, yn dibynnu ar lle rydych chi’n byw:


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Newidiadau Budd-dal »

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar draws ystod eang o fudd-daliadau. Mae rhai o’r prif newidiadau i’w gweld isod, gyda linc i wefan “Mae eich Budd Daliadau yn Newid” sy’n darparu…


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy