ApCynefin - eich cyfrif ar-lein

Os ydych chi'n denant Grŵp Cynefin, mae yna bellach ystod o wasanaethau, ar flaenau eich bysedd!


apcynefin_web

Trwy lawrlwytho’r ap ffôn ApCynefin newydd gallwch nawr:

  • Dalu eich rhent
  • Riportio atgyweiriad
  • Gwirio balans eich cyfrif rhent
  • Defnyddio ein teclyn cyllidebu defnyddiol
  • Gwirio statws atgyweiriad rydych chi wedi’i riportio o’r blaen ... a llawer mwy!

Er mwyn sefydlu cyfrif, rhaid bod gennych gyfeiriad e-bost, a’r cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw cofrestru’ch hun gan ddefnyddio eich rhif tenantiaeth a manylion personol dethol. Yna gallwch fewngofnodi ar unwaith.

Y ffordd hawsaf o fewngofnodi yw trwy lawrlwytho ap ApCynefin o Google Play neu Apple AppStore.

Fodd bynnag, os nad oes gennych ffôn clyfar neu os nad ydych chi eisiau’r ap, gallwch hefyd fewngofnodi trwy ddilyn y ddolen hon - https://customerportal.grwpcynefin.org

Rydym hefyd wedi creu y cyflwyniad cam wrth gam yma ar sut i greu eich cyfrif.

Cael problemau?
Os ydych chi’n cael trafferth sefydlu neu ddefnyddio ApCynefin, anfonwch e-bost atom ar apcynefin@grwpcynefin.org a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.


Am wybodaeth am sut mae Grŵp Cynefin yn prosesu eich gwybodaeth, gwelwch ein Hysbysiad Preifatrwydd


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy