Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna, cysylltwch â ni.


Logo_5b

Bydd ein tîm CYSWLLT CYNEFIN yn fwy na pharod i’ch cynorthwyo â‘ch ymholiad!

Ffon: 0300111 2122

E-bost: post@grwpcynefin.org

Galwch mewn i’n swyddfeydd yn ystod ein horiau agor (9am - 5pm Dydd Llun - Gwener):

  • Tŷ Silyn, Penygroes, Caernarfon, LL54 6LY
  • 54 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BW

Mae ymweliadau â‘r swyddfeydd isod drwy apwyntiadau yn unig:

  • Uned 8 Gweithdai Penllyn, Y Bala, LL23 7SP
  • 33-35 Stryd Fawr, Llangefni, LL77 7NA

Rydym yn cynnal gwasanaeth trwsio argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol h.y. rhwng 5pm a 8.30am a hefyd ar benwythnosau a Gwyliau Banc. Gallwch gysylltu gyda’r gwasanaeth ar-alwad trwy ffonio 0300 111 2122.Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy