Chwilio am Gartref


Chwilio am Gartref

Cartrefi ar Rent
Mae gan Grŵp Cynefin gartrefi ar rent o fewn ardal eang yn Siroedd Gwynedd,…

Tai Gofal Ychwanegol
Credwn fod pawb yn haeddu ymddeoliad hapus, heb straen, gyda ffrindiau o’u…

Awel y Dyffryn
Hoffech chi gael rhywfaint o gymorth ychwanegol er mwyn cadw eich annibyniaeth?

Maes y Mor
Os ydych chi neu aelod o’r teulu yn chwilio am ychydig o gymorth i barhau i…

Awel y Coleg
Os ydych chi neu aelod o'r teulu yn chwilio am gartref i fyw’n annibynnol…

Penucheldre
Os ydych chi neu aelod o'r teulu yn chwilio am lety i fyw'n annibynnol, gyda…

Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol
Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy