Cylchlythyrau

​Yn yr adran yma...


Calon - Ein Cylchlythyr Tenantiaid Mae cylchlythyr tenantiaid Grŵp Cynefin yn cael ei gynhyrchu’n chwarterol, gallwch lawrlwytho copiau yma:

Calon - Awst 2018 Calon 2018 Calon Gwanwyn 2017 Calon Ionawr 2017

Calon Ebrill 2016 Calon Rhagfyr 2015 Calon - Medi 2015 Calon - Ebrill 2015

Calon - Ionawr 2015 Calon - Hydref 2014

Cylchlythyr Rhanddeiliaid
Yn ogystal a’r Cylchlythyr Tenantiaid, rydym yn cynhyrchu cylchlythyr i randdeiliaid pob chwarter, gallwch gofrestru i’w dderbyn trwy ebost yma.


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy