Strwythur y Grŵp

Mae Grŵp Cynefin yn riant-gorff i ddau is-gwmni, Canllaw (Eryri) Cyf. a Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych. Mae brand arall hefyd yn bodoli o fewn y grŵp, Gorwel.


​Canllaw

Mae Canllaw yn rheoli’r asiantaethGofal a Thrwsio Gwynedd a Môn.Gallwch ddarganfod mwy o fanylion am eu gwasanaethau yma.

Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Mae Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych yn is-gwmni i Grŵp Cynefin. Mwy o fanylion am eu gwasanaethau yma.

Gorwel

Mae Gorwel yn darparu gwasanaethau yn cynnwys cefnogaeth i deuluoedd sy’n dioddef cam-drin domestig, lloches, cefnogaeth i fobl hŷn a gwasanaethau plant a pobl ifanc.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy