Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn awyrgylch Gymreig lle mae’r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i’r teulu.


Os yn defnyddio porwr Chrome neu Firefox, bydd yn rhaid i chi safio’r ffurflen gais PDF i’ch cyfrifiadur yn gyntaf trwy de-glicio y linc a dewis ‘Save link as’. Gallwch wedyn ddefnyddio fersiwn diweddaraf Adobe Reader i’w agor.

.

Darllenwch Adroddiad Tryloywder Tâl gan CHC yma.

.

CYNORTHWY-YDD CYLLID

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £21,010 - £23,647 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Penygroes

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Dydd Mercher 24 Ebrill 2019

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (fersiwn word)

Ffurflen Gais (fersiwn pdf)

.

SWYDDOG CYLLID

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Penygroes

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Dydd Mercher 24 Ebrill 2019

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (fersiwn word)

Ffurflen Gais (fersiwn pdf)

.

CYDLYNYDD PROSIECT - Y SHED

Cytundeb Penodol am 3 blynedd

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Y Shed, Gallt Melyd

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 25 Ebrill 2019

Pecyn gwybodaeth ymgeisydd

Ffurflen gais (fersiwn word)

Ffurflen gais (fersiwn pdf)

.

AIL HYSBYSEB

TREFNYDD PROSESAU AC ADRODD

Cytundeb dros dro am 18 mis

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Dinbych ond bydd disgwyl i chi deithio yn rheolaidd rhwng ein prif swyddfeydd

Dyddiad cau: Hanner dydd, Dydd Iau, 25 Ebrill 2019

Pecyn gwybodaeth ymgeisydd

Ffurflen gais (fersiwn word)

Ffurflen gais (fersiwn pdf)

.

AIL HYSBYSEB

CYDGYSYLLTYDD DIGARTREF MEIRIONNYDD/DWYFOR

Cytundeb dros dro am 18 mis

Cyflog: £22,784 - £24,897 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Blaenau Ffestiniog/Pwllheli

Dyddiad cau: Hanner dydd, Dydd Gwener, 26 Ebrill 2019

Pecyn gwybodaeth ymgeisydd

Ffurflen gais (fersiwn word)

Ffurflen gais (fersiwn pdf)

.

HWYLUSYDD TAI GWLEDIG

Cytundeb parhaol

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn pro rata

Oriau: 14 awr yr wythnos

Lleoliad: Bangor, Penygroes, Dinbych neu Blaenau Ffestiniog

Dyddiad cau: Hanner dydd, Dydd Gwener, 26 Ebrill 2019

Pecyn gwybodaeth ymgeisydd

Ffurflen gais (fersiwn word)

Ffurflen gais (fersiwn pdf)


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy