Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn awyrgylch Gymreig lle mae’r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i’r teulu.


Os yn defnyddio porwr Chrome neu Firefox, bydd yn rhaid i chi safio’r ffurflen gais PDF i’ch cyfrifiadur yn gyntaf trwy de-glicio y linc a dewis ‘Save link as’. Gallwch wedyn ddefnyddio fersiwn diweddaraf Adobe Reader i’w agor.

.

GORUCHWYLIWR SAFLE

1 x Cytundeb Parhaol

1 x Cytundeb 2 flynedd gyda phosibilrwydd o estyniad pellach

Cyflog: £23,274 - £26,195 y flwyddyn

Oriau Gwaith: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Penygroes

Dyddiad Cau: Hanner dydd 27 Hydref 2017

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (Fersiwn pdf)

Ffurflen Gais (Ferswin word)

.

.

GWEITHIWR CEFNOGI - ATAL DIGARTREFEDD (IECHYD MEDDWL) x 2 SWYDD

Cytundeb hyd 31/07/2020

Cyflog: £18,372 - £19,491 y flwyddyn pro rata

Oriau Gwaith: 21 awr yr wythnos

Lleoliad: Yr Hafod, Dinbych

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 26/10/2017

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen gais (fersiwn pdf)

Ffurflen gais (fersiwn word)

.

.

GWEITHIWR CEFNOGI ACHLYSUROL

Cytundeb hyd 07/01/2018

Cyflog: £9.39 yr awr

Oriau Gwaith: Yn ôl yr angen

Lleoliad: Yr Hafod, Dinbych

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 26/10/2017

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen gais (Fersiwn pdf)

Ffurflen gais (Fersiwn word)

.

.

MENTOR POBL IFANC ACHLYSUROL

Cytundeb hyd 07/01/2018

Cyflog: £8.09 yr awr

Oriau Gwaith: Yn ôl yr angen

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 26/10/2017

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen gais (Fersiwn pdf)

Ffurflen gais (Fersiwn word)


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Newidiadau Budd-dal »

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar draws ystod eang o fudd-daliadau. Mae rhai o’r prif newidiadau i’w gweld isod, gyda linc i wefan “Mae eich Budd Daliadau yn Newid” sy’n darparu…


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy