Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn awyrgylch Gymreig lle mae’r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i’r teulu.


KFP_3174

Pam gweithio i ni?

Lawrlwythwch ein Pecyn Buddion Staff yma

Mae Grŵp Cynefin wedi derbyn achrediad arian gan Fuddsoddwyr Mewn Pobl. Darllenwch mwy yma.

.

.

Ffurflen Gais

Os yn defnyddio porwr Chrome neu Firefox, bydd yn rhaid i chi safio’r ffurflen gais PDF i’ch cyfrifiadur yn gyntaf trwy de-glicio y linc a dewis ‘Save link as’. Gallwch wedyn ddefnyddio fersiwn diweddaraf Adobe Reader i’w agor.

.

Oherwydd y sefyllfa bresennol, mae’r dyddiad cau ar gyfer y swyddi isod wedi’i ymestyn ac rydym yn dal i groesawu ceisiadau, ond ni allwn ddweud yn union pryd fydd y broses recriwtio yn digwydd.

Os oes gennych unrhyw ymholiad o ran y swyddi cysylltwch â ni drwy e-bost swyddi@grwpcynefin.org


GOFAL CWSMER Y SHED - Dan hyfforddiant

Cytundeb Achlysurol

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ddibynnol ar oed

Lleoliad: Y Shed, Gallt Melyd

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurlfen Gais (word)

.

.

SWYDDOG TECHNEGOL (DATBLYGU)

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £28,236 - £31,780 y flwyddyn

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Dinbych

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (word)

.

.

SWYDDOG CYNNAL A CHADW ARDAL ( 2 x swydd)

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Dinbych

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (word)

.

CYDLYNYDD PROSIECT BYW YN ANNIBYNNOL

Cytundeb Penodol hyd at 31 Mawrth 2021

Cyflog: £24,357 y flwyddyn

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Dinbych

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Gwybodaeth ychwanegol

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (word)Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy