Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn awyrgylch Gymreig lle mae’r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i’r teulu.


Os yn defnyddio porwr Chrome neu Firefox, bydd yn rhaid i chi safio’r ffurflen gais PDF i’ch cyfrifiadur yn gyntaf trwy de-glicio y linc a dewis ‘Save link as’. Gallwch wedyn ddefnyddio fersiwn diweddaraf Adobe Reader i’w agor.

.

GWEITHWRAIG LLOCHES

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £20,634 - £22,546 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Blaenau Ffestiniog

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 27 Medi 2019

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen gais (pdf)

Ffurflen Gais (word)

.

GWEITHWRAIG LLOCHES

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £20,634 - £22,546 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Bangor

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 27 Medi 2019

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (pdf)

Ffurflen Gais (word)

.

GWEITHIWR CEFNOGAETH SYMUDOL (X2)

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £20,634 - £22,546 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Caernarfon

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Gwener 27 Medi 2019

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (pdf)

Ffurflen Gais (word)

.

CYSYLLTWR CYMUNEDOL (Ail Hysbyseb)

Cytundeb Dros Dro (hyd at 31.03.21)

Cyflog: £23,000 y flwyddyn pro rata

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Ysbyty Alltwen, Tremadog

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Iau 3 Hydref 2019

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (word)

.

.

SWYDDOG TECHNEGOL

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Llanelwy

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Llun 30/09/2019

Pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr

Ffurflen Gais

.

GWEINYDDYDD x 2

Cytundeb dros dro - cyfnod mamolaeth

Cyflog: £18,123 y flwyddyn

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Llanelwy

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Llun, 30/09/2019

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr i ddilyn


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy