Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn awyrgylch Gymreig lle mae’r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i’r teulu.


Os yn defnyddio porwr Chrome neu Firefox, bydd yn rhaid i chi safio’r ffurflen gais PDF i’ch cyfrifiadur yn gyntaf trwy de-glicio y linc a dewis ‘Save link as’. Gallwch wedyn ddefnyddio fersiwn diweddaraf Adobe Reader i’w agor.

.

SWYDDOG RHAGLENNI GWASANAETHU

Cytundeb Dros Dro Cyfnod Mamolaeth

Cyflog: £21,010 y flwyddyn pro rata

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Dinbych neu Penygroes

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Iau, 6 Chwefror 2020

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (Pdf)

Ffurflen Gais (Word)

.

SWYDDOG TECHNEGOL

Cytundeb Parhaol

Cyflog: £28,236 - £31,780 y flwyddyn

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Dinbych

Dyddiad cau: Hanner dydd, Dydd Iau 6 Chwefror 2020

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr

Ffurflen Gais (pdf)

Ffurflen Gais (word)

.

.

SWYDDOG TAI

Cytundeb dros dro cyfnod mamolaeth

Cyflog: £24,357 y flwyddyn pro rata

21 awr yr wythnos

Lleoliad: Y Bala

Dyddiad cau: Hanner dydd, Dydd Iau, 6 Chwefror 2020

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd

Ffurflen Gais (pdf)

Ffurflen Gais (word)


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy