Amdanom Ni


Amdanom Ni

Newyddion

Strwythur y Grŵp
Mae Grŵp Cynefin yn riant-gorff i ddau is-gwmni, Canllaw (Eryri) Cyf. a Gofal…

Bwrdd Rheoli
Y Bwrdd Rheoli sy’n gyfrifol yn y pen draw am bob agwedd o weithgareddau’r…

Aelodaeth
Mae Grŵp Cynefin yn atebol i’r gymuned leol drwy aelodau’r Gymdeithas.…

Safonau Gwasanaeth
Beth yw Safon Gwasanaeth?

Adborth, Canmol a Chwyno
Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud…

Swyddi a Gyrfaoedd
Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa…

Perfformiad

Cylchlythyrau
​Yn yr adran yma...

Polisiau
Gallwch lawrlwytho'r polisiau ar waelod y dudalen yma.

Tîm Arweinyddiaeth
Y Tîm Arweinyddiaeth sy’n gyfrifol am reoli’r Grŵp o ddydd i ddydd mewn…

Ymgynghoriad Hen Safle’r Orsaf, Bethesda
Ymgynghoriad cyn-cyflwyno cais cynllunio


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae’r safle yn cael ei uwchraddio, os oes ganddoch unrhyw ymholiadau yna plîs cysylltwch â’r…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy